Rodo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

ADO Nieruchomości Anna Łuszkiewicz , z siedzibą w 44-100 Gliwicach, ul. Toszecka 34, email: biuro@adonieruchomosci.pl, NIP: 631-231-56-91, tel. 32/231- 98-73, 506 103 536

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

na podstawie art. 6 ust 1b RODO:

 • w celu wykonania zawartej umowy pośrednictwa

na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust.1a RODO):

 • w celu umożliwienia przesyłania ofert nieruchomości na podany adres e-mail

 • w celu wprowadzenia do systemu wymiany ofert,

na podstawie art. 6 ust 1b RODO (realizacji prawnie uzasadnionego interesu):

 • w celu prowadzenia rachunkowości,

 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,

 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

 • w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio przez nas usług (marketing bezpośredni),

 • w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów),

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe wynikające z umowy pośrednictwa będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat od wygaśnięcia umowy pośrednictwa wskazanej w nagłówku. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a ponadto także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych:

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione: pracownikom i współpracownikom ADO Nieruchomości, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania, innym podmiotom – naszym partnerom, wyłącznie na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody, firmom pośrednictwa kredytowego, deweloperom, notariuszom, geodetom. Do Pana/Pani danych osobowych mają dostęp firmy rachunkowe, prawnicze, informatyczne, dostawcy oprogramowania, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

1.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 2.Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • jeśli przetwarzanie wymagało zgody

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres

e-mailowy: biuro@adonieruchomosci.pl

 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

 • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

 • prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingu bezpośredniego albo ze względu na szczególną sytuację w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

 • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan te dane przekazać innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Wykonamy to polecenie, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Dodatkowe informacje:

Wszelkie dane osobowe pobierane od Pani/Pana przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL szyfrowanego kluczem 128-bitowym. Ado Nieruchomości gromadzi Pani/Pana dane przede wszystkim w celu realizacji Usług. Zastrzega sobie jednak prawo do przekazywania danych swoim partnerom, chcącym zaoferować dodatkowe produkty bądź usługi, jednak z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, tj. po wyrażeniu zgody na przekazanie tym podmiotom danych osobowych i otrzymywanie od nich materiałów reklamowych.

Ewentualne wysyłanie materiałów reklamowych oraz marketingowych przez osoby trzecie, a także przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną, jest zawsze uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody przez Usługobiorcę, która może być cofnięta. Każdy Usługobiorca ma też prawo do rezygnacji z

otrzymywania wysyłanych przez Ado Nieruchomości listów elektronicznych.

Ado Nieruchomości umieszcza na stronach swojego serwisu odnośniki umożliwiające Usługobiorcom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od Ado Nieruchomości.

Ado Nieruchomości może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do Pani/Pana, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać Usługi. Pani/Pana adres e-mail może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie Usług.

Zmiana Polityki prywatności

Ado Nieruchomości zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Obowiązująca jest w stosunku do Usługobiorców aktualna Polityka

Prywatności dostępna na stronie: www.adonieruchomosci.pl

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem